تغییرات در راس مدیریت بیمه ایران در استان گیلان/این مدیر گیلانی فقط خدای عشق می‎گوید اما کار پیش نمی