قیمت بالاتر دلیل بر برنده شدن نیست/ به شایعات توجهی نداریم