مزایده سرخابی‌ها پرشورتر از قبل برگزار شد/یک متقاضی برای استقلال و ۳ مورد برای پرسپولیس