دستمزد بالای برخی بازیکنان فوتبال آثار مطلوبی ندارد/نیازی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیست