ادعای مجری مطرح تلویزیون: خبر خوشی برای طرفداران تراکتور در راه است