گلدمن ساچز: قیمت نفت در پایان دهه جاری به 50 دلار در هر بشکه می‌رسد