محمود گودرزی: احتمال تکرار بازی تراکتورسازی و نفت تهران دور از ذهن نیست اما تبعاتی دارد