گزارش تصویری// بدرقه ۶۰۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران به مشهد مقدس