سیدهاشمی در مراسم معارفه سرپرست مخابرات ایران: همه باید به فکر توسعه خدمات مطلوب باشیم