درد‌های گردنی، دومین مشکل شایع عضلانی اسکلتی دانش آموزان