گوگل و اپل، حفظ امنیت تلفن های هوشمند را از اوباما خواستار شدند