بیش از 4000 عضو هیأت علمی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به افت علمی کشور هشدار دادند