رویانیان: امیدوارم هفته آینده هواداران خصوصی‌ شدن پرسپولیس و صعودش را جشن بگیرند