حضور وزیر صنعت در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس