گودرزی: احتمال تکرار بازی تراکتورسازی و نفت دور از ذهن نیست اما تبعاتی دارد