اعزام تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه به تهران برای حضور در لیگ برتر