به اهتزار درآمدن پرچم یمن در ورزشگاه و حضور علی کریمی