جشنواره قرآن و عترت در پردیس بنت الهدی صدر گیلان برگزار می شود