سومین طرح ملی «کوثر رسالت » در اردبیل آغاز به کار کرد