ورزشگاه آزادی مملو از تماشاگر شد/ حضور کریمی و دستیاران کی روش