طلاب برتر مدرسه‌ علمیه امام خمینی(ره) ازگل تجلیل شدند