هوژبرسادات: بخش عمده‌ای از قتل‌ها در کشور هیجانی هستند/ توکلی: تمام نیازهای ما همعرض همند هیچ یک بر