ورزشگاه آزادی در تسخیر تماشاگران پرسپولیسی/ هواداران سرخ همچنان رکوردار آسیا