حضور برخی اعضای سفارت عربستان در ورزشگاه آزادی/ تشویق بی امان برانکو