ظریف به پرسش نمایندگان پاسخ داد/ارجاع تعدادی از سؤالات به صحن علنی مجلس