دیدار مسئولان وزارت‌خانه صنعت و معدن بارئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام