بیش از 2 میلیون و 153 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد