طرح شفاف‌سازی اعلام نتایج آزمون‌ استخدامی در نشست کمیسیون اجتماعی تصویب شد