ورزشگاه آزادی مملو از تماشاگر شد/ نظارت ویژه برانکو روی بازیکنان