نصب بنر خلیج فارس، ممانعت از تمرین الهلالی‌ها و پُر شدن ورزشگاه