دیدار وزیر، معاونین و روحانیون وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت با آیت الله هاشمی رفسنجانی