مدعیان خادمین حرمین شریفین به کشوری اسلامی حمله می‌کنند