«اس‌فون» هزینه تماس‌ با تلفن ثابت را رایگان می‌کند /مخابرات نقشی در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ندار