رییس پلیس راهور تهران بزرگ: تفکرات فردی مانع از اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی است