معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه چهارشنبه در تهران/دیدار و رایزنی با ظریف درباره اوضاع یمن