طنین‌انداز شدن نام حضرت زهرا(س) در ورزشگاه و حضور «رِد مَن» روی سکوها