تقدیر از ۴۰ مقاله برتر نهمین همایش پژوهش های قرآنی/ تجلیل از آیت الله قرشی در روز همایش