افزایش سهم بازار سرمایه از اوراق بدهی به ۳۶ درصد/حجم ۷۴ هزار میلیارد ریالی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری