نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با مسوولان وزارت جهاد کشاورزی