حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی وسیع‌تر می‌شود/قوانین تعزیرات حکومتی متحول می‌شود