فعالان اروپایی به رویترز: کشتی امدادرسانی ایرانی اسکورت نظامی نمی‌شود