تعهدی که وزارت کار از تشکل‌های کارگری برای مقابله با مجلس گرفت+متن کامل گزارش