هاشمی‌رفسنجانی: جامعه نزدیک به مکارم اخلاق، شاداب‌تر است