ثبت نام طرح زنجیره ای تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی