جشنواره «نهال» برای زنده یاد علی حاتمی بزرگداشت می گیرد / برگزاری یک جشنواره فیلم کوتاه در سه استان ک