بنر ویژه برای طارمی و تشویق هواداران/۳۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه