ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان آغاز شد