منصوریان: هواداران سرخابی به ما کمک کنند/ما سپاهان را قهرمان کردیم