«اس‌فون» هزینه تماس‌ با تلفن ثابت را رایگان می‌کند / مخابرات نقشی در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ندار