کمالوندی: ایران برای دوره محدودی اعتماد سازی می‌کند